KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU

Một lĩnh vực tưởng chừng như mới mẻ và bị lẫn vào cùng các hình thức tổ chức trong Tổ Chức Sự Kiện, nhưng thực tế BRAND ACTIVATION (Kích Hoạt Thương Hiệu) là một dịch vụ hoàn toàn độc lập và được các nhãn hàng lựa chọn khi: Ra mắt sản phẩm mới, Chiến dịch Thương hiệu đồng bộ, Làm lại hình ảnh, Quảng bá thương hiệu...
Chạy Activation
Trưng bày giới thiệu sản phẩm
Roadshow/Sampling
Triển lãm thương mại
Marketing trải nghiệm sản phẩm
icon icon icon