Trong thời điểm bất động sản đang tạo ra một cơn sốt tại thị trường Việt Nam, việc tổ chức lễ mở bán căn hộ là bước đệm đầu tiên, quyết định sự thành công của các dự án, và tình trạng cạnh tranh khách hàng gay gắt và không lành mạnh nêm việc tổ chức lễ mở bán được rất nhiều các công ty bất động sản lựa chọn để làm chiến lược phát triển. Sự kiện này sau khi được tổ chức sẽ mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ trên các phouwng tiện thuyền thông, và sẽ là cơ hội để các chủ đầu tư giới thiệu đến khách hàng tiềm năng, vì thế mà doanh thu của chủ đầu tư ngày càng tăng, Chính vì thế mà các công ty cần có một đơn vị chuyên nghiệp như GIC Media để triển khai quy trình tổ chức lễ mở bán bất động sản chi tiết và đảm bảo hiệu quả.

icon icon icon